PNS:BPS

Mga palatandaan upang malaman na ang binibiling bakal ay kumokomporme sa Philippine National Standards.

1. Dapat mayroong marka na naka embossed tulad ng larawan sa ibaba. Manufacturer’s logo, leg dimension and grade should be visible. Ito ay makikita sa bawat isang metro ng bakal. 21st Century Steel Mill, Inc.’s manufacturer’s logo is “21”.
21st Century Steel Philippines Logo Mark
2. Dapat mayroon kulay o pintura sa magakabilang dulo ng bakal na nagsasaad ng kapal ng angle bar. Ang table sa ibaba ay talaan ng tamang kulay ng kapal ng bakal.

Thickness (mm) Color at both ends of the bar
2.0 Blue
2.5 Red
3.0 Yellow
3.5 Green
4.0 Orange
4.5 Violet
5.0 White
5.5 Black
6.0 Brown
7.0 Gray
7.5 Light Blue
8.0 Pink
9.0 Light Green
10.0 Light Orange
11.0 Gold
12.0 Silver

3. Ang tolerance ng kapal ng angle bar ay +/- 0.5mm sa lahat ng sukat.

Advertisement
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: