Home > News > Gabay sa Pagbili

Gabay sa Pagbili

SASSMAPI (Steel Angles, Shapes & Sections Manufacturers Association of the Philippines, Inc.) Vol. 1 Series 2010

Panimula

Ang Steel Angle Bars ay pangunahing ginagamit sa straktura at konstraksyon kaya ang kalidad nito ay mahalaga upang mapangalagaan ang kaligtasan ng publiko.  Upang maksasiguro na may kalidad ang binibiling bakal kaliangan ito ay kumokomporme sa Philippine National Standards.

Babala

Ang equal-keg steel angle bars ay napapailalim sa mandatory certification ng PNS 657:2008 kaya ang sinuman gumaga, nag aangkat, bumibili at gumagamit ng uncertified angle bars ay may pananagutan sa batas sangayon sa DAO 2:2007. Kelanga din na mayroong Import Commodity Clearance (DAO 5:2008) para sa mga importers at PS License (DAO 4:2008) naman para sa Local Manufacturers.

Ipag-bigay alam sa pinakamalapit na DTI-BPS office ang sinumang gumagawa, nagbebenta at gumagamit ng uncertified steel angle bars.

MAPANGANIB
Ang bakal na hindi kumokomporme sa standards ay maaring magdulot ng malaking pinsala sa ari-arian at pagkawala ng buhay. Kaya siguraduhing certified angle bars lang ang binibili at ginagamit.

PALATANDAAN NG UNCERTIFIED ANGLE BARS
1. Walang marka/logo na nagsasaad ng kumpanyua na gumawa ng bakal, leg dimension at grade. Note: Dapat ang logo ng kumpanya ay naka rehistro sa Bureau of Product Standards.

2. Kulang sa timbang at sukat.

3. Kailangan tama ang kulay sa magkabilang dulo at naaayon sa color coding ng kapal ng angle bar.

Bumili lang ng equal-leg steel angle bars na gawa ng mga kumpanya na may PS License na pinagkaloob ng Bureau of Product Standards ng Department of Trade & Industry.

21st Century Steel Mill, Inc. is a PS Licensed and BPS Certified.

Advertisement
Categories: News
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: