Archive

Archive for March, 2011

Gabay sa Pagbili

SASSMAPI (Steel Angles, Shapes & Sections Manufacturers Association of the Philippines, Inc.) Vol. 1 Series 2010

Panimula

Ang Steel Angle Bars ay pangunahing ginagamit sa straktura at konstraksyon kaya ang kalidad nito ay mahalaga upang mapangalagaan ang kaligtasan ng publiko.  Upang maksasiguro na may kalidad ang binibiling bakal kaliangan ito ay kumokomporme sa Philippine National Standards.

Babala

Ang equal-keg steel angle bars ay napapailalim sa mandatory certification ng PNS 657:2008 kaya ang sinuman gumaga, nag aangkat, bumibili at gumagamit ng uncertified angle bars ay may pananagutan sa batas sangayon sa DAO 2:2007. Kelanga din na mayroong Import Commodity Clearance (DAO 5:2008) para sa mga importers at PS License (DAO 4:2008) naman para sa Local Manufacturers.

Ipag-bigay alam sa pinakamalapit na DTI-BPS office ang sinumang gumagawa, nagbebenta at gumagamit ng uncertified steel angle bars.

MAPANGANIB
Ang bakal na hindi kumokomporme sa standards ay maaring magdulot ng malaking pinsala sa ari-arian at pagkawala ng buhay. Kaya siguraduhing certified angle bars lang ang binibili at ginagamit.

PALATANDAAN NG UNCERTIFIED ANGLE BARS
1. Walang marka/logo na nagsasaad ng kumpanyua na gumawa ng bakal, leg dimension at grade. Note: Dapat ang logo ng kumpanya ay naka rehistro sa Bureau of Product Standards.

2. Kulang sa timbang at sukat.

3. Kailangan tama ang kulay sa magkabilang dulo at naaayon sa color coding ng kapal ng angle bar.

Bumili lang ng equal-leg steel angle bars na gawa ng mga kumpanya na may PS License na pinagkaloob ng Bureau of Product Standards ng Department of Trade & Industry.

21st Century Steel Mill, Inc. is a PS Licensed and BPS Certified.

Advertisement
Categories: News

Substandard Steel Puts Lives at Risk

BusinessMirror

We cannot stop the wrath of mother nature and we will never win a battle against her. But often times, we also blame her for things that are our own fault. When Supertyphoon Juan hit last 2010, 15 steel towers on the Gamu-Tuguegarao line toppled.

First we would like to find out if the materials used were substandard. And if they are substandard, determine if they are locally made or imported. Being responsible corporate citizens, we cannot just sit back knowing that this is hazardous to life and property, aside from causing disruption to the delivery of power to communities
and business establishments
,” said Maria Victoria Padilla, executive director of PPSQF (Philippine Product Safety and Quality Foundation)

In a separate case in Batangas City, Padilla reported the , seizing of substandard steel goods amounting to 1 million pesos (of which over 700,000 were subsequently sold). Padilla reiterated that “substandard steel angles in the market puts the lives and properties of the public at risk” and said the government together with the private sector must work together to put a stop to its proliferation.

Categories: News